Symphyotrichum novi-belgii (L.) G.L. Nesom-Settembrino-09-11-15- (52)