Symphyotrichum novi-belgii (L.) G.L. Nesom-Settembrino-05-10-14 (30)