Symphyotrichum novi-belgii (L.) G.L. Nesom-Settembrino-02-11-15 (61)