Symphyotrichum novi-belgi (L) G.L. Nesom-Settembrino, astro americano-